Gwasanaethau Cyfieithu Saesneg

Os ydych ci’n edrych am gyfieithiad Saesneg ar gyfer rhywbeth dechnegol, cyfreithiol, meddygol neu hyd yn oed llythyr syml, gallwn ni helpu!

Mae Lingua Translations yn enwog am ei wasanaethau cyfieithu Saesneg o’r ansawdd gorau.

Bydden ni’n darparu’r wybodaeth a’r dulliau sydd angen er mwyn gadael i chi gyfathrebu yn y steil a thôn cywir wrth defnyddio Saesneg Prydeinig. Peidiwch disgwyl i Saesneg Prydeinig a Saesneg Americanaidd bod yn yr un peth.

TUI TRAVEL GROUP

Ian Chapman – Cyfarwyddwr Profiad Gwyliau-

“Mae Lingua Translations yn darparu opsiynau amlieithog di-oed am 24/7 Holidayline TUI, sydd yn golygu bod cwsmeriaid TUI yn gallu cysylltu yn ddi-oed gyda cyfieithwr ar y pryd, 24 awr y dydd, 365 diwrnod o’r flwyddyn. Mae’r gwasanaeth hwn wedi cael ei cynllunio i helpu pobl ar wyliau sydd yn cael problemau ac angen cymorth yn iaith wahanol i Saesneg.

Mae’r gwasanaeth sydd yn cael ei cynnig gan Lingua Translations yn darparu cyfieithiad di-oed ar gyfer pob cyrchfan yr ydym yn teithio i, sydd wedi profi i fod yn hynod o werthfawr.”

Cwestiynau Cyffredin am wasanaethau cyfieithu ar y pryd Lingua Translations

Dyma rhai cwestiynau i ystyried cyn cyflogi cyfieithydd ar y pryd proffesiynol. Pa fath o wasanaeth cyfieithu sydd angen arna i? Mae yna mathau wahanol o wasanaethau cyfieithu ar y pryd. Mae’r fath o gyfieithydd sydd angen arnoch yn dibynnu ar y fath o ddigwyddiad yr ydych yn cynllunio: – Cyfieithu ar y pryd: Mae’r …

Read More
Get a quote today