Cwmni Cyfieithu Ieithoedd Professiynol o'r Ansawdd Gorau - yn ymroddedig i eich llwyddiant chi

Nid yn unig yw allanoli eich anghenion cyfieithu yn cost effeithiol, mae e hefyd yn buddiol i ddyfodol a thyfiant rhyngwladol eich cwmni

Gadewch i ni rhyddhau’r straen o gwblhau eich cyfieithiadau er mwyn i chi ganolbwyntio ar eich fusnes. Mae gennym ni yr holl profiad a chyngor arbenigol sydd angen arnoch. Gallwn ni darparu yr holl cefnogaeth Rheoli Prosiectau sydd angen er mwyn sicrhau bod y phrosiectau yn cael eu reoli heb trafferth o’r dechrau i’r diwedd – gyda cymorth ein system rheolaeth cyfieithu a wneir at chwaeth cwsmer.

System Rheolaeth Cyfieithu Eich Hun

Offeryn rheoli chwyldroadol sydd yn torri costau (i 90%), cyflymu’r proses cyfieithu ac yn eich caniatáu chi i gadw eich cyfieithiad yn un man diogel, eich porth.Wedi ei cynllunio i reoli eich cyfieithiad, bydd eich Rheolwr Prosiect yn eich caniatáu chi mynediad uniongyrchol, a fydd yn galluogi chi i:

  • Uwchlwytho/lawrlwytho dogfennau
  • wneud cais am/derbyn/gwrthod dyfynbris
  • weld sut mae’r prosiectau yn symud ymlaen
  • ddod o hyd i gyfieithiadau
  • ddarparu Cyfarwyddiadau neu ofyn cwestiynnau trwy negeseuon

Cof cyfieithu – O’r ansawdd gorau, yn eich arbed chi arian ac i gyd yn rhan o’r gwasanaeth

Os ydych chi wedi cael hyd yn oed darn o gynnwys wedi’i cyfieithu yn barod, pam dylsech chi talu i’w ail-gyfieithu? Gyda cof cyfieithu rydym yn cadw cyfrif o bopeth rydych chi’n cyfieithu gyda ni ac wrth i chi cyfieithu’n fwy, welwch chi arbediadau ariannol fwy. Cyflwynodd un cwsmer dogfen mawr a welodd bod dros 90% ohono wedi cael ei gyfieithu’n barod blwyddyn yn gynharach.

Mae cof cyfieithu hefyd yn helpu i:

  • dorri lawr ar costau (heb aberthu safon)
  • gyflymu’r broses cyfieithu
  • sicrhau cysondeb ar rhan dewisiadau terminolegol (cadw eiliwiau a steil y cwmni yn gyson ar bob achlysur)
  • gynnal ansawdd uchel a cywirdeb wrth fod yn gloi
  • gynyddu cywirdeb

Darllen Mwy

TUI TRAVEL GROUP

Ian Chapman – Cyfarwyddwr Profiad Gwyliau-

“Mae Lingua Translations yn darparu opsiynau amlieithog di-oed am 24/7 Holidayline TUI, sydd yn golygu bod cwsmeriaid TUI yn gallu cysylltu yn ddi-oed gyda cyfieithwr ar y pryd, 24 awr y dydd, 365 diwrnod o’r flwyddyn. Mae’r gwasanaeth hwn wedi cael ei cynllunio i helpu pobl ar wyliau sydd yn cael problemau ac angen cymorth yn iaith wahanol i Saesneg.

Mae’r gwasanaeth sydd yn cael ei cynnig gan Lingua Translations yn darparu cyfieithiad di-oed ar gyfer pob cyrchfan yr ydym yn teithio i, sydd wedi profi i fod yn hynod o werthfawr.”

Cwestiynau Cyffredin am wasanaethau cyfieithu ar y pryd Lingua Translations

Dyma rhai cwestiynau i ystyried cyn cyflogi cyfieithydd ar y pryd proffesiynol. Pa fath o wasanaeth cyfieithu sydd angen arna …

Read More
Get a quote today